Skip to main content

AKCJA MODLITEWNA „URATUJ BLIŹNIEGO”

AKCJA MODLITEWNA „URATUJ BLIŹNIEGO”

W odpowiedzi na liczne apele Kościoła o modlitwę związaną z aktualną sytuacją w Polsce, pragniemy zaprosić do udziału w duchowej akcji „Uratuj bliźniego” oraz do jej rozpropagowania. Inicjatywa zrodziła się z inspiracji działalnością o. Maksymiliana M. Kolbego, który obserwując pochody masonerii na ulicach Rzymu w 1917 r. zapragnął walczyć o ratowanie ich uczestników z rąk szatana, walczyć o ich zbawienie. Akcja otrzymała błogosławieństwo Ojca Prowincjała warszawskiej prowincji franciszkanów. Cele akcji: 1. W centrum […]

DEKRET O DYSPENSIE OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE

DEKRET O DYSPENSIE OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane         Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na terenie naszej diecezji, zwłaszcza zaś w stolicy diecezji – mieście Zamościu, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, potwierdzam udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, […]