Proboszcz:
ks. kan. Stanisław Kupczak


Wikariusz:
ks. Marcin Lewczuk