Proboszcz:
ks. kan. Stanisław Kupczak


Wikariusze:
ks. Marcin Lewczuk
ks. Krzysztof Augustynek