Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

8:00 + Jan, Julia, Emilia, Janina, Stefania i Michał z rodz. Jureczko

9:30 + Czesław Bednarczuk – int. rodziny Saganów

11:30 Za parafian

17:00 1) + Marta Goral – int. męża, dzieci i wnuków; 2) + Genowefa Kicia (30 dz.); 3) + Agnieszka

Skotnicka (28 r.) i Sławomir; 4) + Zdzisław Telega (30 dz.); 5) + Zdzisław Telega – int.

pracowników firmy „Elizjum”; 6) + Ryszard Skiba (30 dz.); 7) + Mirosław Brzóska (18 r.)

i zm. z rodziny Brzósków; 8) + Danuta Kordończuk (r.) i Stanisław; 9) + Władysław

Cymerman – int. pracowników sekcji przewozów Zamość – Bortatycze LHS; 10) Za

wstawiennictwem św. Józefa o błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Piotra z ok.

urodzin

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

7:00 + Krzysztof Podolak

17:00 + Czesław Sobaszek (17 r.) i zm. z rodz. Sobaszków

Wtorek, 26 stycznia 2021 r.

7:00 + Zdzisław Telega – int. Anny i Marka z Olkusza

17:00 + Kazimierz Kwiatkowski – int. sąsiadów

Środa, 27 stycznia 2021 r.

17:00 1) + Kazimierz Tęcza (3 r.), Teresa i Jadwiga; 2) + Zdzisław Kasperkiewicz (r.), Maria, Anna,

Kazimierz i Julian z rodz. Kasperkiewiczów; 3) + Kazimierz Więcek – int. rodz.; 4) + Danuta

(4 m-c) i Bolesław Rachańscy; 4) O Boże błog. dla członkiń Koła Żywego Różańca MB

Loretańskiej i o chwałę nieba dla zm. z tego Koła

Czwartek, 28 stycznia 2021 r.

7:00 + Dominik i Leszek Kostrubała (r.)

17:00 + Adam Hołdaś (1 r.)

Piątek, 29 stycznia 2021 r.

7:00 + Genowefa Kicia – int. rodz. Drożdżak

17:00 + Katarzyna Tracz (7 m-c) i Stanisław

Sobota, 30 stycznia 2021 r.

7:00 + Edward Reszczyński (8 r.) oraz zm. z rodz. Reszczyńskich i Dudów

17:00 + Danuta Rachańska (4 m-c)

Niedziela, 31 stycznia 2021 r.

8:00 + Adam i Stanisława z rodz. Swachów, Józio, Katarzyna, Stanisław, Agnieszka i Władysław

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę MBNP i Aniołów Stróżów dla Michałka w 2-ie

urodziny i Gabrysi w 5-te urodzniny oraz dla ich rodziców

11:30 Za parafian

17:00 1) + Henryka Rybczyńska i Aleksandra – int. brata z żoną; 2) + Zofia Wrona – int. rodz.

Lubaś; 3) + Regina Doroszczuk (30 dz.)