XXVIII Niedziela zwykła
13 października 2019 r.

 1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski. Zbiórka na fundusz stypendialny dla młodzieży w ramach „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 2. Zapraszamy do codziennej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17:00, a w niedziele o godz. 11:30.
 3. Jutro Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwach polecamy Panu Bogu nauczycieli, wychowawców i katechetów.
 4. We wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa. W środę wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. We czwartek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego. W piątek święto św. Łukasza Ewangelisty – patronalne święto służby zdrowia, okazja do modlitwy za osoby troszczące się o chorych i niedołężnych. W Katedrze Zamojskiej będzie Eucharystia z udziałem pracowników służby zdrowia w piątek, o godz. 12:00.
 5. Za tydzień Niedziela Misyjna. Przed południem będziemy gościć Siostry Franciszkanki z Łabuń, które po Mszach św. opowiedzą nam o pracy misyjnej. Wśród nich będzie siostra murzynka.
 6. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania przyjdzie w następną niedzielę na Eucharystię o godz. 11:30.
 7. Zbiórka makulatury na budowę studni w krajach misyjnych od jutra do czwartku, od godz. 18:00 do 20:00, w garażu obok plebanii.
 8. Krąg Biblijny będzie miał swoje spotkanie w środę po wieczornej Mszy św.
 9. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 10:00.
 10. Przypominamy, że we wszystkie piątki, również w najbliższy, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 11. Kartki wypominkowe są wyłożone na stoliku w środku kościoła. Modlitwa za zmarłych będzie codziennie od 3-go do 20-go listopada, z wyjątkiem 7-go.
 12. Bóg zapłać dwom rodzinom, które zachowując anonimowość ofiarowały dwa ornaty jako pamiątki jubileuszowe. Kolejna rodzina ofiarowała 500 zł na kielich. Istnieje możliwość dołączenia do grona dobroczyńców przez złożenie datku do skarbonki umieszczonej przy kaplicy MB. Dziękujemy wszystkim.
 13. Przygotowujemy wieczór wspomnień o śp. Ks. Kan. Franciszku Klingerze i zmarłych byłych Księżach Wikariuszach. Już teraz zapraszamy na sobotę, 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny, na godz. 16:00.
 14. Dziękujemy parafianom z Kol. Wilków za przeprowadzenie prac porządkowych w kościele, kościółku i kancelarii oraz ofiarę 100 zł na kwiaty. Prosimy kolejnych mieszkańców Kol. Wilków o posprzątanie kościoła w sobotę, o godz. 7:30.
 15. Został zakupiony i podłączony nowy wzmacniacz do kościółka w cenie 600 zł.
 16. Zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika „Niedziela”.
 17. Fragment kroniki parafialnej opowiadający o wizycie duszpasterskiej w 1963 r.: „I w tym roku wszędzie księży przyjmowano życzliwie. Wyjątkiem są tylko Werbkowice. Obecnie w Werbkowicach mieszka duża liczba pracowników budującej się cukrowni. Mieszkają oni w nowych blokach. Nikt z nich nie prosił kapłana do siebie, za wyjątkiem tylko jednej rodziny. Już po skończonej wizycie jeszcze raz ogłoszono z ambony, że jeśli jeszcze ktoś ma życzenie, by do niego zaszedł kapłan, niech się osobiście zgłosi. I przyszła pewna niewiasta z bloku awaryjnego z cukrowni i poprosiła, mówiąc, że czeka tam kilka rodzin. Kapłan te rodziny odwiedził. To jest najgorszy czas. Kiedy cukrownia już ruszy, a ludzie z rodzinami osiądą na stałe, należy się spodziewać poprawy tej sytuacji. Ogólnie należy podkreślić, że jest jeszcze dobrze. Ludzie są przywiązani do Kościoła i szukają siły w świętej wierze. Kapłani zwrócili uwagę na jeszcze częstsze przystępowanie do sakramentów świętych i na przypilnowanie dzieci. Nosili ze sobą księża dzienniki lekcyjne i z rodzicami o dzieciach rozmawiali dokładnie i konkretnie. W niektórych wioskach na zakończenie wizyty urządzano wspólny opłatek. Kapłani brali w nich udział. Składali wiernym życzenia, wspólnie radowali się przy stole i oczywiście zawsze przed 24:00 wracali do domu”.