Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie
przez godzinę po Mszy Świętej porannej i wieczorowej.


Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

Świadectwo chrztu – nie starsze niż sprzed 6 miesięcy

Zaświadczenie o bierzmowaniu (stosowna adnotacja powinna znajdować się na świadectwie chrztu)

Dowody osobiste

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne tylko przez 6 miesiące przy czym przynajmniej ostatni dzień ważności dokumentu musi być dniem ślubu)

Pozwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią zamieszkania (TYLKO jeśli oboje nupturienci mieszkają poza naszą parafią)

Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi – narzeczeni powinni zgłosić się do parafii na 3 miesiące przed planową datą ślubu (którą należy ustalić wcześniej) i spisać protokół przedślubny. Po jego spisaniu jeśli jedno z narzeczonych zamieszkuje poza naszą parafią, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, z którą należy udać się do kancelarii w parafii zamieszkania. Po wygłoszeniu zapowiedzi w tamtej parafii należy odebrać zaświadczenie o ich wygłoszeniu i dostarczyć do nas.