Skip to main content

DEKRET O DYSPENSIE OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE

DEKRET O DYSPENSIE OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane         Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na terenie naszej diecezji, zwłaszcza zaś w stolicy diecezji – mieście Zamościu, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK, potwierdzam udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, […]