Zachęcamy wszystkich parafian do łączenia się we wspólnej modlitwie.