http://seminarium.lublin.pl/2017/05/22/dzien-skupienia-2/

Pamiętajmy o Ks. Proboszczu Stanisławie w naszych modlitwach !