Pamiętajmy w modlitwie o wieloletnim Proboszczu naszej parafii. O godz. 17 w kościele parafialnym będzie sprawowana Msza św. w int. Ks. Kan. Klingera.

Pierwszym proboszczem parafii Werbkowice po II wojnie światowej był kapłan archidiecezji lwowskiej ks. Franciszek Klinger. Do diecezji lubelskiej przybył w ramach ekspatriacji z parafii Sokołów nad Strypą, 30 stycznia 1945 r. Zatrzymał się na krótko w Podhorcach, w dekanacie hrubieszowskim, a 23 lutego tr. podjął pracę w Werbkowicach. Msze św. dla wiernych odprawiał najpierw na plebanii, a następnie w dawnej cerkwi prawosławnej, którą poświęcił 18 marca tr. Od 7 stycznia 1946 r. był wikariuszem tej parafii, a od 17 września tr. jej administratorem.

14 i 15 czerwca 1947 r. parafię Werbkowice wizytował biskup lubelski Stefan Wyszyński, dziś Sługa Boży, którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. W protokole powizytacyjnym o ks. Klingerze napisał: Od początku przystąpił do pracy z wielką gorliwością, poświęceniem; pozyskał sobie społeczeństwo i dzielnie prowadzi je do Boga. Pracę ma niełatwą, gdyż parafia zniszczona w czasie wojny, w swym składzie osobowym zmieniona wskutek wysiedlenia Ukraińców i nasiedleń ludności zabużańskiej. Plebania (…) jest wyremontowana (…). Ksiądz proboszcz główny nacisk kładzie na nauczanie religii w szkole, której ma godz. 30. Z bractw głównie rozwija się Żywy Różaniec (…) Kościół niewielki, drewniany, dziś (…) za ciasny dla parafii. Gdyby utrzymał się obecny skład liczbowy parafii, należałoby pomyśleć o nowej świątyni (…). Dobrej, tak pięknie rozwijającej się pracy kapłańskiej, udzielamy z serca błogosławieństwa pasterskiego, życząc aby sprawy doczesne przyczyniały się do pomnażania wartości duchowych.

Zgodnie z sugestią bp. Wyszyńskiego ks. Klinger zainicjował budowę kościoła. Zmarł 16 marca 1994 r. w Werbkowicach i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

[Z kazania bp. Mariusza Leszczyńskiego, wygłoszonego 7 X 2019 r. w kościele parafialnym w Werbkowicach z okazji 100-lecia tej parafii].

Ks. Franciszek Klinger Administrator Parafii Werbkowice od 29.09.1946 r.
Ksiądz adm. Fr. Klinger na tle plebanii w ogrodzie. Rok 1954.
Spotkanie po poświęceniu pól w Alojzowie : Rok 1952.
Pielgrzymi powracający z Częstochowy. Na przedzie stoi Ks. Klinger a z tyłu najwyższy
ks. Jan Bednara. Rok 1962.
Ks. Prob. Fr. Klinger w towarzystwie swego „pomocnika” ks. Kazimierza Ostrzyżka nad brzegiem rzeki Huczwy.