Proboszcz:
Ks. kan. Stanisław Kupczak


Wikariusz:
Ks. Konrad Zalewski