Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie
przez pół godziny (i dłużej, jeśli są interesanci) po Mszy św. porannej i wieczorowej, czyli w godzinach: 7:30 – 8:00 i 17:30 – 18:00. W miesiącach przedłużonej liturgii wieczornej, czyli w maju oraz w czerwcu, kancelarię otwieramy kwadrans po podanym wyżej czasie.

W niedziele i uroczystości obowiązujące spraw kancelaryjnych nie załatwiamy, z wyjątkiem ustalenia terminu pogrzebu lub umówionych wcześniej wizyt.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod następującymi numerami: Ks. Proboszcz – 789 177 422 oraz Ks. Wikariusz – 780 124 819. Wstępna rozmowa telefoniczna jest bardzo pomocna i pozwala ustalić termin spotkania w kancelarii poza wyznaczonymi godzinami, jeśli zachodzi taka potrzeba.