W poniedziałek 15 maja krzyż św. Jana Pawła II przybył do parafii w Werbkowicach.

Gospodarzem tego miejsca jest ks. Adam Siedlecki, który powiedział, jak funkcjonuje parafia w Werbkoiwcach i jakie znaczenie ma nawiedzenie krzyża w życiu parafian.

>Kliknij aby posłuchać<

Przybycie krzyża św. Jana Pawła II poprzedziły rekolekcje, które głosił ks. Krystian Bordzań. Opowiedział nam o czasie, który spędził z wiernymi w Werbkowicach.

>Kliknij aby posłuchać<

Sami parafianie przyznają, że to dla nich ważna uroczystość.

>Kliknij aby posłuchać<