Składając życzenia z okazji świąt obejmujemy nimi najbliższe dni. Mówimy
o radosnych chwilach spędzonych w rodzinnym gronie, dzielimy się
pragnieniem, aby naszym bliskim i przyjaciołom dopisywało zdrowie
i pomyślność teraz i w przyszłości, w ten sposób nasze życzenia odnoszą się
nie tylko do obecnego czasu, ale wybiegają do przodu. W jakimś sensie
zapewniamy bliźnich, że przyszłość może cechować się bezpieczeństwem
i stabilnością. Jeśli wypowiadanym słowom towarzyszy modlitwa
za obdarowanych wsparciem, życzenia przestają być tylko gestem wynikającym z zasad dobrego wychowania i obowiązku podtrzymania tradycji. W modlitwie, którą dołączmy do życzeń, polecamy Panu Bogu osoby, wydarzenia, relacje międzyludzkie, wszystko, z czym może się spotkać i co będzie przeżywać ktoś, komu dobrze życzymy.

Drodzy nasi Parafianie i wszyscy czytający te słowa, polecamy Was Panu
naszemu, Zbawicielowi, który w Betlejem objawił swoją Miłość, i prosimy,
aby nigdy nie zabrakło Wam odwagi wiary, niech miłość do Boga i ludzi
charakteryzuje Wasze życie, a nadzieja na spełnianie woli Bożej
na co dzień nie ustaje. Niech Pan obdarzy Was swoim błogosławieństwem i poczuciem pewności jutra!

Duszpasterze