W dniach od 14 do 16 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. W duchowym przygotowaniu do świętowania Narodzenia Pańskiego przygotowywał nas ks. Dominik Samulak – ojciec duchowny WSD naszej diecezji. Ks. Dominikowi dziękujemy za wygłoszone Słowo i powierzamy opiece Matki Odkupiciela.