„Niebiosa rosę spuście nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury…”