Trwa remont naszego zabytkowego drewnianego Kościółka.

By uratować ten piękny i cenny zabytek – świadectwo wiary

naszych ojców, by mógł także służyć następnym pokoleniom,

prosimy o wsparcie. Żadna złotówka nie będzie zmarnowana.

Mottem dla naszych wspólnych działań niech będą słowa:

„Nieustannie nam pomagać Tyś gotowa,

i nie pytasz, co ja w zamian chcę Ci dać…“

/W. Nawrocka/


Wpłaty na remont Kościółka można kierować na konto:

BS Werbkowice: 14 9642 0009 2001 0000 1515 0003

z dopiskiem: Remont Kościółka

114