Triduum Sacrum to centrum roku liturgicznego. To jedna uroczystość, króra trwa trzy doby. W Wielki Czwartek wchodzimy do Wieczernika, gdzie Chrystus w tamtą pamiętną noc ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Zapraszamy na godz. 18:00 na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. Po Niej adoracja w Ciemnicy do godz. 21:00. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się o 18:00.  To natchnione […]