Triduum Sacrum to centrum roku liturgicznego. To jedna uroczystość, króra trwa trzy doby.

W Wielki Czwartek wchodzimy do Wieczernika, gdzie Chrystus w tamtą pamiętną noc ustanowił Eucharystię i kapłaństwo.

Zapraszamy na godz. 18:00 na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. Po Niej adoracja w Ciemnicy do godz. 21:00.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się o 18:00.  To natchnione teksty biblijne z Męką Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Adoracja Krzyża i Komunia św. Adoracja przy Grobie Pańskim z udziałam młodych drużyn strażackich potrwa do godz. 24:00.

Wielka Sobota – to w godzinach porannych poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny i adoracja Chrystusa złożonego w Grobie.

O godz. 20:00 gromadzimy się na zewnątrz Kościoła, by poświęceniem ognia rozpocząć Liturgię Wigilii Paschalnej. Po wysłuchaniu fragmentów Pisma św. i odśpiewaniu uroczystym „Alleluja“ odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i uczestniczymy
już we Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego. Po skończonej Liturgii trwamy na adoracji do niedzielnego poranka, kiedy to o 6:00 rano w procesji Rezurekcyjnej wyjdziemy przy dźwiękach dzwonów wokół Kościoła, by całemu światu oznajmić, że „Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał“.

100_2324 100_2321 100_2325 100_2326 100_2327

100_2365 100_2377 100_2378 100_2384 100_2411 100_2417 100_2419