6-go marca podczas Mszy św. dwóch kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów: Jakub Surdacki i Kacper Kazański.

U5

U2-1

U3U4 U6

U1 (2)