Pierwszego dnia Festiwalu wystąpiły dzieci i młodzież. Przesłuchania odbyły się w Kościółku.


KOLEJNOŚĆ WYKONAWCÓW podczas VI Międzypowiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej dla Młodzieży, 14.05.2016 r.

Zespół wokalny, wokalno-instrumentalny młodzież szkolna
1. Zespół „Krynickie Szuwarki”
2. Zespół wokalno-instrumentalny z Trzeszczan

Zespół wokalny, wokalno-instrumentalny szkoła podstawowa
1. Zespół wokalno-instrumentalny Szkoły Muzycznej w Hrubieszowie i S.O.M. w Telatynie
2. „Ich Tis” z Horodła
3. „Promyczki” z GOK Trzeszczany

Solista szkoła podstawowa
1. Piotr Wilk z Telatyna
2. Wiktoria Padyasek ze Zwierzyńca
3. Patrycja Wilgos z Białopola
4. Eliza Gładysz

Solista młodzież szkolna
1. Katarzyna Szlonzak z Hrubieszowa
2. Weronika Michalska z Trzeszczan
3. Dorota Kruk z Czumowa
4. Agata Adamczuk z Wilkowa
5. Marika Drożdżak z Werbkowic
6. Magdalena Romaszko ze Zwierzyńca
7. Zuzanna Grabowska z Werbkowic
8. Monika Kowalczuk z Trzeszczan Drugich
9. Agata Buta z Hrubieszowa
10. Karolina Mączka z Czerniczyna


Protokół z obrad komisji oceniającej VI Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej dla Młodzieży, Werbkowice 14 maja 2016 roku

Jury w składzie:
Przewodniczący ks. Adam Siedlecki – proboszcz parafii w Werbkowicach
Katarzyna Kwiatosz – instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
Krzysztof Makuch – instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

po wysłuchaniu 5 zespołów oraz 12 solistów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

• w kategorii zespół wokalny, wokalno-instrumentalny, młodzież szkolna:
I miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny z Trzeszczan
II miejsce – Zespół „KRYNICKIE SZUWARKI”

• w kategorii zespół wokalny, wokalno-instrumentalny, szkoła podstawowa:
I miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny Szkoły Muzycznej w Hrubieszowie i S.O.M.
w Telatynie
II miejsce – „PROMYCZKI” z Trzeszczan
III miejsce – „ICH TIS” z Horodła

• w kategorii solista, szkoła podstawowa:
I miejsce – WIKTORIA PADYASEK ze Zwierzyńca
II miejsce – PATRYCJA WILGOS z Białopola
III miejsce – ELIZA GŁADYSZ
oraz wyróżnienie dla PIOTRA WILKA z Telatyna

• w kategorii solista, młodzież szkolna:
I miejsce – KATARZYNA SZLONZAK z Hrubieszowa
II miejsce – MARIKA DROŻDŻAK z Werbkowic
III miejsce – DOROTA KRUK z Czumowa
oraz wyróżnienie dla Zuzanny Grabowskiej z Werbkowic


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40