2 listopada 2019 roku odbył się wieczór wspomnień o śp. ks. kan. Franciszku Klingerze.