Zapraszamy do uczestnictwa w VII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2017, który odbędzie się w dniach 27,28 maja.
Do udziału w Festiwalu zgłaszać się mogą zespoły, soliści i  duety. Pierwszego dnia odbędą się przesłuchania dla dzieci i  młodzieży, drugiego dnia natomiast dla osób dorosłych.
Głównym celem przeglądu jest pielęgnowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenek Maryjnych w naszym regionie i nie tylko. Międzypowiatowy charakter Festiwalu stwarza możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń zespołów, solistów i duetów z powiatów sąsiadujących z hrubieszowskim.
Szczegółowe informacje zawierają dołączone Regulaminy.


Honorowy patronat nad Festiwalem objął Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek.


Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice.