Skip to main content

Plan wizyty duszpasterskiej 10 – 18 stycznia 2022 r.

Plan wizyty duszpasterskiej 10 – 18 stycznia 2022 r.

Poniedziałek, 10 stycznia;  godz. 9 00 ul. Parkowa (od pałacu) ul. Św. Jana Pawła II (domy jednorodzinne); ul. Szkolna (domy jednorodzinne) Wtorek, 11 stycznia ul. Prusa godz. 9:00 bloki przy ulicy św. Jana Pawła II nr 10 i 12 godz. 15:00 (najpierw nr 10 następnie nr 12) Środa, 12 stycznia ul. Sienkiewicza, Kryształowa, Buczyńskiego – […]

DYSPENSA – 31 GRUDNIA 2021 R.

DYSPENSA – 31 GRUDNIA 2021 R.

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 r. wszystkim diecezjanom oraz gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Korzystający z dyspensy powinni tego dnia pomodlić się w intencji papieża Franciszka, a także podjąć, zgodnie z własnym wyborem, formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny. źródło: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/3197-dyspensa-w-dniu-sw-sylwestra-31-grudnia-2021-r