W dniu 2 kwietnia 2020 r. w szpitalu w Lublinie zmarł ks. Czesław Biziorek – Wikariusz parafii Werbkowice (1965-1975) .Urodził się 26 maja 1938 r. w Czernięcinie. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Lublinie. : https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zmarl-ks-czeslaw-biziorek/